Enterprise Management

O finančních souvislostech při řízení firmy a nových business tématech

Enterprise Management

Cílem školení je umožnit nadhled nad řízením společnosti. Školení ukáže účastníkům provázanost finančních toků a procesů v organizaci. Úkolem je pochopit komplexní dopady dílčích rozhodnutí jednotlivých oddělení společnosti.

Co Enterprise Management umožní?

PROŽÍT SIMULACE ROZHODOVÁNÍ V RŮZNÝCH SITUACÍCH

 • cenová válka
 • převis nabídky nad poptávkou
 • přebytečná nebo nedostatečná kapacita společnosti
 • nedostatek hotovosti
 • růst společnosti
 • zhodnocení investice
 • spolupráce na trhu

PROŽÍT SIMULACE STRATEGICKÉHO ROZHODOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ

 • tlak investora
 • změna strategie
 • business plány
 • operační plány
 • klíčová rozhodnutí

VYZKOUŠET SI ROLE RŮZNÝCH MANAŽERŮ

 • výroba
 • finance
 • obchod
 • strategické plánování

NAUČIT SE ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ DOKUMENTY A UKAZATELE JAKO NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI

 • rozvaha
 • výsledovka
 • cash-flow
 • ROE, ROA
 • EBITA
 • ROI

JAK ENTERPRISE MANAGEMENT FUNGUJE?

Vytvoříte 4členný tým, založíte firmu, získáte finanční zdroje a rozdělíte si manažerské pozice. Od investora dostanete jasný byznys úkol, kterého máte dosáhnout v následujících 5 letech. Vedle vás je dalších 3–5 týmů, které se budou snažit na stejném trhu dosáhnout stejného cíle.

47
školení zaměřených na získávání nových zákazníků v roce 2016
35
tréninků směřujících k vyšší míře čerpání potenciálu stávajících zákazníků v roce 2016
33
školení zaměřených na taktiky a strategie vyjednávání v roce 2016
21
manažerských projektů v roce 2016

Kontakty Česká Republika

+420 773 919 260

Kontakty Slovensko

+421 918 713 700 Všechny kontakty

Napište nám zprávu

Ozveme se, jakmile to bude možné